DUNKESWELL VISITORS - DECEMBER 2009

1st
G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-ECJM	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-PION	ALPI PIONEER 300
G-BPJP	PA.28 CHEROKEE			G-BABG	PA.28 CHEROKEE

2nd
G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN

4th
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE			G-DPEP	AERO AT.3

5th
G-BUEG	CESSNA 152			G-BJSV	PA.28 CHEROKEE
G-CIDR	ROBINSON R.44 RAVEN

6th
G-ECJM	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CGGO	ROBIN DR.400
G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-BMIW	PA.28 CHEROKEE

7th
N6088Z	ROCKWELL 114

10th
G-BNKH	PA.38 TOMAHAWK			G-BPJO	PA.28 CHEROKEE
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE			G-OORV	VANS RV.6
G-RUVY	VANS RV.9A			G-ASII	PA.28 CHEROKEE
G-CCGU	VANS RV.9A			G-VVVV	SKYRANGER
G-XXRV	RANS RV.9			G-BLWY	ROBIN R.2160
G-AZOF	AIRTOURER T.5			G-WACW	CESSNA 172
G-AVHH	CESSNA 172			G-ECON	CESSNA 172

11th
G-CEYI	CESSNA 152			G-CGGO	ROBIN DR.400
G-CDYT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-GCIY	ROBIN DR.400
G-EYOR	VANS RV.6

12th
G-BOIX	CESSNA 172			G-BFOJ	AA.1 YANKEE
G-ZGZG	CESSNA 182			G-CDGS	AG.5B TIGER
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE			G-ZENR	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-AVSC	PA.28 CHEROKEE

13th
G-EYOR	VANS RV.6			G-GCIY	ROBIN DR.400
G-CBOS	RANS S.6 COYOTE			G-BEUI	PIPER J.3C-65 CUB
WZ662	AUSTER AOP.9 (G-BKVK)		G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-GAOM	ROBIN DR.400			G-CUBP	PIPER PA.18 SUPER CUB
G-AYPM	PIPER PA.18 SUPER CUB		G-OTUN	EV.97 EUROSTAR
30274	PIPER AE.1 CUB CRUISER(N203SA)	G-BPFM	AERONCA 7AC
G-BXOI	CESSNA 172			G-KATS	PA.28 CHEROKEE
G-BNJR	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CGGO	ROBIN DR.400
G-GCIY	ROBIN DR.400			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-WHEN	TECNAM P.92 ECHO		G-BJSV	PA.28 CHEROKEE

14th
D-EJLY	CESSNA 182			G-BOKY	CESSNA 152

17th
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-KIPP	THRUSTER T.600N
G-AZWS	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-PIGI	EV.97 EUROSTAR
G-BOKY	CESSNA 152

18th
D-EWAT	ROCKWELL 114			G-BOKY	CESSNA 152

19th
G-BOTP	CESSNA 150			G-CDAL	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE			G-BUKR	MS.880 RALLYE

20th
G-BVAI	PZL-110 KOLIBER			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK			G-VANS	VANS RV.4
G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER		G-CUBP	PA.18 SUPER CUB
G-AWUX	CESSNA 172			G-KHRE	RALLYE 150SV
G-CGGO	ROBIN DR.400			G-SHMI	EV.97 EUROSTAR
G-GCIY	ROBIN DR.400

22nd
D-MVEZ	RG.3600				G-BCFF	FUJI FA.2000 AERO SUBARU
G-ROTF	ROBINSON R.22 RAVEN

23rd
G-BXNS	B.206 JETRANGER			G-KATS	PA.28 CHEROKEE

24th
G-BCFF	FUJI FA.200 AERO SUBARU

G-RJAM	FALCO F.8L is being constructed in one of the hangars.

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main