DUNKESWELL VISITORS - JANUARY 2013

2nd
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR

4th
G-AYPM	PA.18-95 SUPER CUB		G-CCXU	THRUSTER T.600N

5th
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-LOSY	EV.97 EUROSTAR
G-CDAL	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-XCRJ	VANS RV.9A
G-BAJO	AA.5				G-RCWK	CESSNA 182
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-BOIX	CESSNA 172
G-CFSB	TECNAM P.2002			G-FFBG	CESSNA 182
G-BOKA	PA.28R CHEROKEE ARROW

11th
G-CHOE	ROBIN DR.400			G-SRWN	PA.28 CHEROKEE
G-PION	ALPI PIONEER 300			G-BKBW	TB.10 TOBAGO
G-CEYR	ROTORSPORT UK MT.03		G-CCGU	VANS RV.9A
G-CFDI	VANS RV.6			G-RUVY	VANS RV.9A
G-VICC	PA.28 CHEROKEE			G-MDAC	PA.28 CHEROKEE
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		N9AC	ROCKWELL 112

13th
G-CBPR	PEARCE JABIRU 450		G-CDVL	ALPI PIONEER 300
G-AYPM	PA.18-95 SUPER CUB		G-AZJV	CESSNA 172
G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER		G-BEZP	PA.32
G-BWNU	PA.38 TOMAHAWK			G-CEMY	ALPI PIONEER 300
G-BLMG	GROB 109B			G-FANL	CESSNA 172
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE			G-AXJH	BEAGLE PUP
N7832P	PA.24 COMANCHE			G-SHED	PA.28 CHEROKEE
G-CFCK	SKYRANGER SWIFT		G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-GEPT	VANS RV.7
G-CCEJ	EV.97 EUROSTAR			G-SNEV	STREAK SHADOW
G-CDSD	ALPI PIONEER 300			G-BUVO	CESSNA 182
G-BFVU	CESSNA 150			G-ROWE	CESSNA 182
G-OMSA	FLIGHT DESIGN CTSW		G-BYKP	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-RLMW	TECNAM P.2002

15th
G-CHOE	ROBIN DR.400			G-AZWB	PA.28 CHEROKEE
G-BRBK	ROBIN DR.400			G-CEYR	ROTORSPORT UK MT.03
G-AZJV	CESSNA 172			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BOKA	PA.28 CHEROKEE
G-CBID	SA BULLDOG

16th
G-GERT	VANS RV.7			WD363	DHC.1 CHIPMUNK (G-BCIH)

17th
G-CEYR	ROTORSPORT UK MT.03		G-MAVV	AERO AT.3
G-BJDE	CESSNA 172

26th
N192SR	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE
G-OLSF	PA.28 CHEROKEE			G-PION	ALPI PIONEER 300
G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER		G-CBOS	RANS S.6 COYOTE
G-OCPC	CESSNA 152			G-TECH	ROCKWELL 114
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-GERT	VANS RV.7
G-FMAM	PA.28 CHEROKEE			G-BZRT	BE.76 DUCHESS
G-ENNK	CESSNA 172			N9AC	ROCKWELL 112
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE

27th
G-CHOE	ROBIN DR.400			G-BZRT	BE.76 DUCHESS
G-BLTK	ROCKWELL 112

30th
G-BZRT	BE.76 DUCHESS

31st
G-BZRT	BE.76 DUCHESS

NB parked by paint shop are:
G-CLUE	PA.34 SENECA
G-TECH	ROCKWELL 114
G-BAHX	CESSNA 182
F-BAVZ	RYAN NAVION (minus prop)
N21381	PA.34 SENECA (being scrapped)
D-????	CESSNA 182 (being stripped of paint)

Credits: Rod Sayer & Mike Lee


Mail me with any comments/enquiries

Back to main