DUNKESWELL VISITORS - JANUARY 2015

2nd
G-AXGS	D.62 CONDOR		G-OONY	PA.28 CHEROKEE
G-BKBW	TB.10 TOBAGO		G-BGOL	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE		G-AZVI	MS.892A RALLYE
G-BZWZ	VANS RV.6		G-ENRE	PEARCE JABIRU
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR	G-RBRI	ROBINSON R.44 RAVEN
G-OFCM	CESSNA 172

4th
G-TAGR	EUROPA			G-IINI	VANS RV.9A
G-BXBU	CAP.10B

5th
G-BUIJ	PA.28 CHEROKEE		G-POWL CESSNA 182

10th
G-SEEK	CESSNA 210		G-CBFN	ROBIN HR.100
G-TAMS	BE A.23 SUNDOWNER

11th
G-CFDI	VANS RV.6		G-BUYB	PULSAR
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-BXBU	CAP.10B
G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER	G-GOTC	GA.7 COUGAR
G-RUVY	VANS RV.9A		G-BXNT	B.206 JETRANGER
G-MRTN	TB.10 TOBAGO		N73BL	PA.32R LANCE
G-DEEZ	DENNEY KITFOX		G-WPDB	EUROCOPTER EC.135

14th
G-BZWG	PA.28 CHEROKEE

16th
G-RMAC	EUROPA			G-WPDB	EUROCOPTER EC.135
M-IKEY	SA.365 DAUPHIN		G-BAZM	JODEL D.11
G-TEDB	CESSNA 150		G-OANN	ZENAIR CH.601 ZODIAC
N55UK	BE E.55 BARON		G-AYEE	PA.28 CHEROKEE
G-BKBW	TB.10 TOBAGO		G-SNUZ	PA.28 CHEROKEE
G-AXSZ	PA.28 CHEROKEE		G-IANJ	CESSNA 150

17th
G-CCGU	VANS RV.9A		G-RUVY	VANS RV.9A
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE		G-BCLI	AA.5B TIGER
G-TAGR	EUROPA			G-IINI	VANS RV.9A
G-BTLB	WASSME WA.52		G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
G-IIRV	VANS RV.7A		G-RCED	ROCKWELL 114
G-CBLB	TECNAM P.92 ECHO	G-MAPR	BE A.36 BONANZA
G-BUYB	PULSAR			G-SNEV	CFM STREAK SHADOW
G-CFAT	PEGASUS QUIK		G-BARS	DHC.1 CHIPMUNK

18th
G-CFSB	TECNAM P.2002		G-DUDZ	ROBIN DR.400
G-BBYP	PA.28 CHEROKEE		G-AVHH	CESSNA 172
G-LOSY	EV.97 EUROSTAR		G-AVRS	GY.80 HORIZON
G-XRVX	VANS RV.10		G-ZAVI	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CTDW	FLIGHT DESIGN CTSW	G-JOHA	PA.28 CHEROKEE
G-BPWR	CESSNA 172		G-CFNP	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-BUYB	PULSAR
G-CDMX	PA.28 CHEROKEE		G-BVSS	JODEL D.150
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE

19th
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE		G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE
G-AZWB	PA.28 CHEROKEE		G-OJAG	CESSNA 172
G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BBCS	ROBIN DR.400
G-AXGS	D.62 CONDOR		G-OTAL	ARV SUPER 2
G-ASFL	PA.28 CHEROKEE

20th
G-HARA	SIKORSKY S.76

21st
G-BMOE	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BUYB	PULSAR

22nd
G-LOLA	BE A.36 BONANZA		G-EMLS	CESSNA 210

23rd
N186CB	PA.46 MALIBU		G-CDMX	PA.28 CHEROKEE

24th
G-BAZM	JODEL D.11		G-PRFI	B.206 JETRANGER
G-RACY	CESSNA 182		G-BBMZ	DHC.1 CHIPMUNK
G-BRHP	AERONCA O-58B		N500SY	MD.369
G-BIPV	AA.5B TIGER		G-BHVF	JODEL D.150A
G-BZUY	VANS RV.6		G-CILA	EUROFOX 912
G-EMLE	EV.97 EUROSTAR		G-PION	ALPI PIONEER 300
G-AZCV	B.121 PUP			G-BJHB	MOONEY M.20
G-VIZZ	RS.180 SPORTSMAN	G-CGOG	EV.97 EUROSTAR
G-ARMR	CESSNA 172		N1350J	ROCKWELL 112
G-BBDH	CESSNA 172		G-AKIB	PIPER J.3C-65 CUB
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-BUYB	PULSAR
G-BOTP	CESSNA 150		G-CEWL	ALPI PIONEER 200
G-CEVC	VANS RV.4		G-CDDY	VANS RV.8
G-CFIC	JODEL D.1050		G-ENRE	PEARCE JABIRU
G-CGHV	RAJ HAMSA X'AIR		G-OYIO	ROBIN DR.400
G-FOXZ	DENNEY KITFOX		G-OONY	PA.28 CHEROKEE
N5ZY	TB.20 TRINIDAD		G-ATZZ	CESSNA 150

25th
G-BARS	DHC.1 CHIPMUNK		G-CLIF	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BNNX	PA.28R CHEROKEE ARROW	N186CB	PA.46 MALIBU
G-BUYB	PULSAR			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BEZR	CESSNA 172		G-RUVY	VANS RV.9A
G-CLAY	B.206 JETRANGER

26th
G-BXNT	B.206 JETRANGER		G-CEOW	EUROPA XS
G-FANL	CESSNA 172

27th
G-MAOL	AGUSTA A.109		G-BABG	PA.28 CHEROKEE
XX554	SA. BULLDOG (G-BZMD)	G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BBKZ	CESSNA 172		G-BADM	D.62 CONDOR
G-ATHT	VICTA AIRTOURER		G-WZOY	RANS S.6 COYOTE
G-NETR	AS.355 ECUREUIL

29th
G-AVNS	PA.28 CHEROKEE

30th
G-AVNS	PA.28 CHEROKEE		G-RVIV	VANS RV.4

31st
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE

Note:
G-YAKT	YAKOVLEV YAK.52	is a new resident which is up for sale
G-OLAR	LIBERTY XL.2		is a new resident which is up for sale
G-OZZT	CIRRUS DESIGNS SR.22	(Ex-M-OZZT)
G-MERL	PA.28R CHEROKEE ARROW	is a new resident which is up for sale

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main