DUNKESWELL VISITORS JANUARY 2023

2nd
G-CDHE	SKYRANGER		G-GBRI	SKYRANGER NINJA (new resident)

4th
G-WPDE	EUROCOPTER EC.135

5th
G-LFSI	PA.28 CHEROKEE		G-PDGP	AS.355 ECUREUIL

6th
G-CCGU	VANS RV.9A		G-GCDB	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-RUVY	VANS RV.9A		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-IINI	VANS RV.9A		G-BNRP	PA.28 CHEROKEE

9th
G-DVTA	CESSNA 206

10th
N8220M	BE A.36 BONANZA

12th
G-BNNZ	PA.28 CHEROKEE

13th
G-BOGM	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BZTN	EUROPA
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-CLJR	ROBINSON R.44 RAVEN
G-GCDB	CIRRUS DESIGNS SR.20	G-IINI	VANS RV.9A
G-XIVA	VANS RV.14A		G-MODE	EUROCOPTER EC.120
G-BWOI	PA.28 CHEROKEE		G-VTAL	BE V.35 BONANZA

14th
N20TB	TB.20 TRINIDAD

16th
G-TYGA	AA.5B TIGER

17th
G-INTV	AS.355 ECUREUIL		G-UKTV	AS.355 ECURUEIL
G-STRV	VANS RV.14		G-BWMN	RANS S.7 COURIER
G-LINJ	ROBINSON R.44 RAVEN	G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BICW	PA.28 CHEROKEE

18th
68-17172	HUGHES OH-6A (N239MY)

19th
G-RCMP	PA.28 CHEROKEE		G-HUFF	CESSNA 182
G-PHTG	TB.10 TOBAGO		G-TMAX	EV.97 SPORTSTAR
G-BTGY	PA.28 CHEROKEE		G-CKVV	PA.28 CHEROKEE
G-OYIO	ROBIN DR.400

20th
G-GYTO	PA.28 CHEROKEE		G-HACK	PA.18 SUPER CUB
G-AVSI	PA.28 CHEROKEE		G-BRKH	PA.28 CHEROKEE
G-CBLA	PULSAR			G-CLZP	SKYRANGER NYNJA
G-CDKM	PEGASUS QUIK		N666GA	AA.5B TIGER
G-BHZE	PA.28 CHEROKEE		G-GDKR	ROBIN DR.400
G-BAEN	ROBIN DR.400		G-CCGU	VANS RV.9A
G-CDDG	PA.28 CHEROKEE		G-RUVY	VANS RV.9A
N65TL	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-JOID	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-CHIP	PA.28 CHEROKEE

21st
G-BAIW	CESSNA 172		G-BGVZ	PA.28 CHEROKEE
G-BIOA	HUGHES 369		G-BMIW	PA.28 CHEROKEE
G-BSCS	PA.28 CHEROKEE		G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-RVAC	VANS RV.7		G-SABA	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-AZZR	CESSNA 150		G-BGWO	JODEL D.112
G-SCMG	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BUJO	PA.28 CHEROKEE
G-AXDK	ROBIN DR.315

22nd
N902GB	MD.900			G-CLSF	VANS RV.12
G-IROS	ROTORSPORT UK CALIDUS

23rd
ZA711	CHINOOK

24th
G-ASIL	PA.28 CHEROKEE		G-CJTG	H.36 DIMONA
G-ENDG	IKARUS C.42 CYCLONE	G-LFSW	PA.28 CHEROKEE
G-JACH	PA.28 CHEROKEE		G-ULLI	SKYRANGER NYNJA
G-IINI	VANS RV.9A		G-BMGB	PA.28R CHEROKEE ARROW
N5839P	PA.24 COMANCHE		G-BGWO	JODEL D.112

26th
G-AVYS	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-AZDA	BOLKOW 209
G-BBBY	PA.28 CHEROKEE		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-GCDB	CIRRUS DESIGNS SR.20	G-IINI	VANS RV.9A
G-LEOS	ROBIN DR.400		G-TECH	ROCKWELL 114
G-WPDD	EUROCOPTER EC.135	G-CPAO	EUROCOPTER EC.135
G-HSVI	CESSNA 172		G-RAJP	IKARUS C.42 CYCLONE (new resident)

27th
G-BTYT	CESSNA 152		G-BZTN	EUROPA
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-DHAH	AERONCA 7BCM
G-IINI	VANS RV.9A

28th
G-BVDP	F.8L FALCO		G-BFDK	PA.28 CHEROKEE
G-ENDG	IKARUS C.42 CYCLONE	G-MCLE	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-RVJP	VANS RV.9A		XX702	SA BULLDOG (G-CBCR)
G-CKIE	CESSNA 172		G-RVBJ	VANS RV.8A

30th
G-JACH	PA.28 CHEROKEE		G-DAAS	EUROCOPTER EC.145

31st
G-XXLH	BELL 505		G-FRYA	ROBINSON R.44 RAVEN

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main