DUNKESWELL VISITORS - JULY 2012

1st
G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER		G-SHAY	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-JONL	CZAW SPORTSCRUISER		G-AZVP	CESSNA 177
G-ATYS	PA.28 CHEROKEE			G-CGRO	ROBIN DR.400
G-BOTP	CESSNA 150			G-OYIO	ROBIN DR.400
G-LSCM	CESSNA 172			G-BBDH	CESSNA 172

4th
G-DUDI	ROTORSPORT MTO

5th
G-AXTL	PA.28 CHEROKEE			G-RUVY	VANS RV.9A
G-BXHY	EUROPA				G-CFHP	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BUEG	CESSNA 152			G-CDMS	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-EHIC	JODEL D.140
G-HOPY	VANS RV.6A			G-VVVV	SKYRANGER
G-SAMZ	CESSNA 150			G-OJPS	B.206 JETRANGER
G-WPDC	EUROCOPTER EC.155		G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER

6th
G-CBVB	ROBIN R.2120			G-DUDI	ROTORSPORT MTO
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-VVBA	AS.355 ECUREUIL

8th
G-BZBS	PA.28 CHEROKEE			G-BSLK	PA.28 CHEROKEE
G-BYKP	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CGRO	ROBIN DR.400
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-CEKO	ROBIN DR.400
G-XXHB	B.206 JETRANGER			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-ATLT	CESSNA U.206			G-GRRR	SA BULLDOG
G-SLYN	PA.28 CHEROKEE

9th
G-BXTY	PA.28 CHEROKEE			G-BIZO	PA.28R CHEROKEE ARROW

10th
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-CEHL	EV.97 EUROSTAR
G-DODD	CESSNA 172

11th
G-BOTF	PA.28 CHEROKEE			G-ATPN	PA.28 CHEROKEE
G-GPAG	VANS RV.6			G-OYIO	ROBIN DR.400

15th LAA Fly-In
G-HOPY	VANS RV.6A			G-AZVP	CESSNA 177
G-CBLB	TECNAM P.92 ECHO		G-BPIZ	AA.5 TRAVELER
G-BBDH	CESSNA 172			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-OFCM	CESSNA 172			G-CGRO	ROBIN DR.400
G-APIE	TIPSY BELFAIR			VF581	BEAGLE A.61 (G-ARSL)
G-ASVG	CP.301 EMERAUDE			G-ATHK	AERONCA 7AC
G-ATLA	CESSNA 172			G-AXGS	D.62 CONDOR
G-AXLS	JODEL DR.105A			G-AZOF	AIRTOURER T.5
G-AZVP	CESSNA 177			G-BFGK	JODEL D.117
G-BKGB	JODEL D.120B			G-BKRH	MB.2 COLIBRI
G-BPFM	AERONCA 7AC			G-BPTA	STINSON 108-2
G-BRBV	PIPER J/4A CUB COUPE		G-BRJT	CESSNA 150
G-BRUG	LUSCOMBE 8E SILVAIRE		G-BSYU	ROBIN DR.400
G-BTCH	LUSCOMBE 8E SILVAIRE		G-BTDE	CESSNA C.165
G-BTID	PA.28 CHEROKEE			G-BUDA	SLINGSBY T.61F
G-BUWK	RANS S.6 COYOTE			G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER
G-BWMB	JODEL D.119			G-BXIO	JODEL 1050M
G-BYBR	RANS S.6 COYOTE			G-BYNK	ROBIN HR.200
G-CBLB	TECNAM P.92 ECHO		G-CEYK	EUROPA XS
G-CEYR	ROTORSPORT UK MT.03		G-CFDI	VANS RV.6
G-CPCD	JODEL DR.221			G-EERV	VANS RV.6
G-FANL	CESSNA 172			G-FARO	 STAR LITE SL.1
G-GAOH	ROBIN DR.400			G-OFCM	CESSNA 172
G-OJVL	VANS RV.6			G-ONUN	VANS RV.6A
G-PHYZ	PEARCE JABIRU J.430		G-RCED	ROCKWELL 114
G-ROKT	CESSNA 172			G-RUVY	VANS RV.9A
G-RVAC	VANS RV.7			G-RVBC	VANS RV.6A
G-RVIO	VANS RV.10			G-SNEV	CFM STREAK SHADOW
G-TDVB	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-VTAL	BE V.35 BONANZA
G-VVVV	SKYRANGER			G-XCRJ	VANS RV.9A
G-ZGZG	CESSNA 182			G-SLYN	PA.28 CHEROKEE
G-CCCE	AEROPRAK A.22			G-DAYZ	PIENTENPOL AIR CAMPER
G-MZIZ	MURPHY RENEGADE		G-DENS	CP.301S BINDER SMARAGD
G-BTOL	DENNEY KITFOX			G-BNRG	PA.28 CHEROKEE
N35SN	BE.35 BONANZA			G-KBOJ	ROTORSPORT UK MT.03
G-JWIV	JODEL DR.1051			G-MWPP	CFM STREAK SHADOW
G-OCRZ	CZAW SPORTSCRUISER

17th
G-ATOK	PA.28 CHEROKEE			G-BZYK	PEARCE JABIRU
G-BFOJ	AA.1 YANKEE			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-OLSF	PA.28 CHEROKEE			G-BASH	AA.5B TIGER
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-SHMI	EV.97 EUROSTAR
G-HOPY	VANS RV.6A

18th
G-SUET	B.206 JETRANGER

19th
G-HAGL	ROBINSON R.44 RAVEN		G-FMAM	PA.28 CHEROKEE
G-RLMW	TECNAM P.2002 SIERRA		G-BMAG	CESSNA 182
G-BFVU	CESSNA 150			G-CGRO	ROBIN DR.400
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-EMHC	AGUSTA A.109
G-CDMP	SKYRANGER			G-OYIO	ROBIN DR.400
G-ASVG	CP.301 EMERAUDE

20th
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-BJOE	JODEL D.120A
G-PVCV	ROBIN DR.400			G-GFID	CESSNA 152
G-BKII	CESSNA 172			G-OPTF	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BKDJ	ROBIN DR.400			G-SHAF	ROBINSON R.44 RAVEN
G-TELY	AGUSTA A.109			N850KF	CESSNA 310
G-LAIN	ROBINSON R.22 BETA		G-ARJF	PA.22 TRI-PACER
G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR		G-BMOE	PA.28R CHEROKEE ARROW
N9AC	ROCKWELL 112			G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE
SE-BOG	BOEING STEARMAN		G-MRRR	SCHWEIZER 269
N5057V	BOEING STEARMAN		G-BASJ	PA.28 CHEROKEE

21st
G-WEEK	SKYRANGER			G-BDNG	TAYLOR JT.1
G-BPFM	AERONCA 7AC			G-IVOR	AERONCA 11AC
G-SAMZ	CESSNA 150			G-NOCK	CESSNA 182
G-CERE	EV.97 EUROSTAR			G-BYCS	JODEL DR.1051
G-BANA	JODEL DR.221			G-CCGG	PEARCE JABIRU J.400
N183NM	CESSNA 182			G-CEVO	GROB 109
G-CCUH	RAF.2000				G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-YANK	PA.28 CHEROKEE			G-KEVZ	PEGASUS QUIK
G-BYIS	PEGASUS QUANTUM		G-VAAV	PEGASUS QUIK
G-TYER	ROBIN DR.400			G-DECR	PEGASUS QUIK
G-CZAC	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-WHEN	TECNAM P.92 ECHO
G-OJVL	RANS RV.6			G-AVXW	D.62 CONDOR

22nd
G-FMAM	PA.28 CHEROKEE			G-ECJM	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-XCRJ	VANS RV.9A			G-BLMP	PA.17
G-ARMO	CESSNA 172			G-AVBS	PA.28 CHEROKEE
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-BOTP	CESSNA 150
G-CGRO	ROBIN DR.400			N31RB	AA.5B TIGER
G-OYIO	ROBIN DR.400			G-GBUN	CESSNA 182
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-ROWE	CESSNA 182
G-BKII	CESSNA 172			G-BYNK	ROBIN HR.200
G-NLEE	CESSNA 182			G-CCJX	EUROPA
G-BVLT	BELLANCA 7GCBC			G-DAMY	EUROPA
G-JAXS	PEARCE JABIRU			G-BDNG	TAYLOR JT.1
G-CEGU	PA.28 CHEROKEE			G-ATOP	PA.28 CHEROKEE
G-MWLX	MAINAIR GEMINI			G-MZKA	PEGASUS QUANTUM
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK			G-OVFR	CESSNA 172
G-AVAX	PA.28 CHEROKEE			N6048B	ROCKWELL 114
G-WOFM	AGUSTA A.109			D-EERH	DA.40 DIAMOND STAR
G-TABY	CIRRUS DESIGNS SR.20		G-BPIZ	AA.5 TRAVELER

23rd
G-BXYM	PA.28 CHEROKEE			G-OMNI	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BOHA	PA.28 CHEROKEE			G-BEYL	PA.28 CHEROKEE
G-CCGU	VANS RV.9A			G-BDWH	RALLYE 150ST
G-BBDH	CESSNA 172			G-DENC	CESSNA 150
G-BZUY	VANS RV.6			G-OYIO	ROBIN DR.400
G-BSLK	PA.28 CHEROKEE			N480BB	ENSTROM 480
G-GPAT	BE.76 DUCHESS			G-WNTR	PA.28 CHEROKEE

24th
G-BFOJ	AA.1 YANKEE			G-CDAL	ZENAIR CH.601 ZODIAC
N147LK	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-CEDV	EV.97 EUROSTAR
G-TSAC	TECNAM P.2002 SIERRA		G-DMAC	PEARCE JABIRU
G-CETT	EV.97 EUROSTAR			G-DEVS	PA.28 CHEROKEE
G-AVBT	PA.28 CHEROKEE			G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE
G-CGTT	EV.97 EUROSTAR			G-BASJ	PA.28 CHEROKEE
G-AROC	CESSNA 175			G-AZWB	PA.28 CHEROKEE
G-BWRC	AVID HUNTER

25th
G-OLSF	PA.28 CHEROKEE			G-BZXK	ROBIN HR.200
G-BAYP	CESSNA 150			G-CEDE	FLIGHT DESIGN CTSW
G-CCXP	SAVANNAH			G-BORL	PA.28 CHEROKEE
G-PAYD	ROBIN DR.400			G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
G-ELUN	ROBIN DR.400			G-FOXM	B.206 JETRANGER
G-LAOL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CGRO	ROBIN DR.400
G-CDOK	IKARUS C.42 CYCLONE		G-OCRZ	CZAW SPORTSCRUISER
G-FROM	IKARUS C.42 CYCLONE		G-AYAC	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-FLYC	IKARUS C.42 CYCLONE

26th
G-RCED	ROCKWELL 114			G-CBLY	GROB 109
G-CETB	ROBIN DR.400			G-CCFC	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CGRO	ROBIN DR.400			G-KIMM	EUROPA
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE			G-DUVL	CESSNA 172
G-RACY	CESSNA 182

27th
G-MICK	CESSNA 172			G-BXRV	VANS RV.4
G-CBLZ	RUTAN LONG-EZ			G-COZI	RUTAN COZY III
G-OCRZ	CZAW SPORTSCRUISER		G-PVCV	ROBIN DR.400
G-CCXX	AA.5				G-DEMM	AS.355 ECUREUIL
G-HOLA	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-OYIO	ROBIN DR.400
G-CETB	ROBIN DR.400

28th
G-BIZO	PA.28R CHEROKEE ARROW		XT626	WESTLAND SCOUT
G-AXGV	D.62 CONDOR			G-LREE	GROB 109
G-BYKP	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-EMMM	DA.40 DIAMOND STAR
G-OFCM	CESSNA 172			G-NOUS	CESSNA 172
G-CBZW	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-OCRZ	CZAW SPORTSCRUISER
G-BHVF	JODEL D.150A			G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
G-BXRV	VANS RV.4			G-BEOH	PA.28R CHEROKEE ARROW
D-EGHW	BOLKOW 209			G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE
G-OABR	AA.5B TIGER

29th
G-AZVI	MS.892A RALLYE			G-CBBF	BE.76 DUCHESS
G-OYIO	ROBIN DR.400			G-PTRI	CESSNA 182
G-CGRO	ROBIN DR.400			G-TUGY	ROBIN DR.400
G-YVES	ALPI PIONEER 300			G-PBWR	AGUSTA A.109
G-FOXM	B.206 JETRANGER			G-CTZO	TB.20 TRINIDAD
G-BNJT	PA.28 CHEROKEE			G-FLYC	IKARUS C.42 CYCLONE

30th
G-BLJO	CESSNA 152			G-OJPS	B.206 JETRANGER
G-CBVB	ROBIN R.2120			G-AYSB	PA.30 TWIN COMANCHE
G-BVLG	AS.355 ECUREUIL

31st
G-BTID	PA.28 CHEROKEE			N69LP	PA.60 AEROSTAR

New Residents:
G-SIIS	PITTS S.1 SPECIAL			G-PLSA	PULSAR XP
F-BAVZ	RYAN NAVION awaiting repair after heavy landing.

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main