DUNKESWELL VISITORS - JULY 2013

1st
G-AVUZ	PA.32 CHEROKEE SIX		G-CCGU	VANS RV.9A
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-BUEG	CESSNA 152			G-JACH	PA.28 CHEROKEE
I-8249	WT.9 DYNAMIC			EI-BJK	RALLYE 100ST
G-OYIO	ROBIN DR.400			N66EV	ROBINSON R.66
G-BPRJ	AS.355 ECUREUIL

2nd
G-HFLY	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BXDS	BELL 206

3rd
G-TECH	ROCKWELL 114			G-OOTT	AS.350 ECUREUIL
EI-GJL	AS.365 DAUPHIN			G-JLRW	BE.76 DUCHESS
G-OXOM	PA.28 CHEROKEE			G-AVGE	PA.28 CHEROKEE
G-TECA	TECNAM P.2002 SIERRA

4th
G-NIME	CESSNA 206

5th
G-GBRB	PA.28 CHEROKEE			G-BZAR	DENNEY KITFOX
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE			G-CETP	VANS RV.9A
G-ERFS	PA.28 CHEROKEE			G-BGAX	PA.28 CHEROKEE
G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE			G-BMIW	PA.28 CHEROKEE
G-ZITZ	AS.355 ECUREUIL

6th
G-TRAX	CESSNA 172			G-BBCS	ROBIN DR.400
G-WEEK	SKYRANGER			G-BWUH	PA.28 CHEROKEE
G-CCDU	TECNAM P.92 ECHO		G-BOJW	PA.28 CHEROKEE
G-CGLG	PEGASUS QUIK			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-PCAT	TB.10 TOBAGO			G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-VAAV	PEGASUS QUIK			G-ARNP	BEAGLE A.109 AIREDALE
G-OSOD	PEGASUS QUIK			G-CIDD	BELLANCA 7ECA
G-ARCS	AUSTER D6-180			G-CTIO	TB.20 TRINIDAD
G-BUVO	CESSNA 182			G-WERY	TB.20 TRINIDAD

7th
G-MRTN	TB.10 TOBAGO			N575DW	LUSCOMBE 8E SILVAIRE
G-CCNP	FLIGHT DESIGN CT.2K		G-BUXN	BE.23 SUNDOWNER
D-EAMB	BOLKOW 209			G-BJDE	CESSNA 177
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-BXKL	B.206 JETRANGER
G-BBCS	ROBIN DR.400			G-IEEF	X'AIR HAWK
G-BADM	D.62 CONDOR			G-NONI	AA.5 TRAVELER
G-BBKZ	CESSNA 172			G-BYKB	ROCKWELL 114
G-CGLG	PEGASUS QUIK			G-NSEW	ROBINSON R.44 RAVEN
G-ATVS	PA.28 CHEROKEE

8th
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135		G-CCVI	ZENAIR CH.701
G-BXIO	JODEL DR.1050M			G-YIPI	CESSNA 172
G-ARFO	CESSNA 150			G-PAWS	AA.5B TIGER
G-JAKF	ROBINSON R.44 RAVEN		G-LGOC	AERO AT.3
G-CBMP	CESSNA 182			G-BYKB	ROCKWELL 114

9th
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-BJOV	CESSNA 150
G-EMLS	CESSNA 210			G-GOTH	PA.28 CHEROKEE
G-BGIU	CESSNA 172			G-BTSJ	PA.28 CHEROKEE
G-BBYP	PA.28 CHEROKEE			G-PROS	VANS RV.7A

10th
G-OARS	CESSNA 172			G-IFAB	CESSNA 182
G-CCGU	VANS RV.9A			G-CHWM	ROTORSPORT UK
G-JVBP	EV.97 EUROSTAR			G-SCPI	CZAW SPORTS CRUISER
G-TECH	ROCKWELL 114			G-BSTM	CESSNA 172
N982CD	CIRRUS DESIGNS SR.20

11th
D-EVYY	R.7				D-KKEM	HK.26 DIMONA
G-EICK	CESSNA 172			G-ONUN	VANS RV.6A
G-NWFC	CESSNA 172			G-SVBP	EV.97 EUROSTAR
G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE			G-CEAK	IKARUS C.42 CYCLONE
G-EHLX	PA.28 CHEROKEE			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-CEWL	ALPI PIONEER 200			G-DJAY	PEARCE JABIRU

12th
G-CDRV	VANS RV.9A			G-STZZ	STING CARBON
G-CCUT	EV.97 EUROSTAR			G-CBAZ	RANS S.6 COYOTE
G-CDEH	MXP-740 SAVANNAH		G-OPMP	ROBINSON R.44 RAVEN
G-JPMA	PEARCE JABIRU			G-ARGY	PA.22 TRI-PACER
XX549	SA BULLDOG (G-CBID)		G-PASH	AS.355 ECUREUIL
N500SY	HUGHES 369			G-MSVI	AGUSTA A.109

13th
G-GOTC	GA.7 COUGAR			G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CEDX	EV.97 EUROSTAR			G-CTIO	TB.20 TRINIDAD
N31RB	AA.5B TIGER			G-BVDP	F.8L FALCO
G-OOGY	PEGASUS QUIK			G-CGGM	EV.97 EUROSTAR
G-BBCS	ROBIN DR.400

14th
G-PASH	AS.355 ECUREUIL			G-BMEX	CESSNA 150
G-DOLY	CESSNA T.303			G-DJRY	PEARCE JABIRU
G-CCEE	PA.15 VAGABOND			G-VAAV	PEGASUS QUIK
G-CBFN 	ROBIN HR.100/200			G-OSOD	PEGASUS QUIK
G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN		G-DECR	PEGASUS QUIK
G-OARS	CESSNA 172			G-CBLY	GROB 109
G-IGGL	TB.10 TOBAGO			G-BYDY	BE.58 BARON
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE		G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE
G-BOTN	PA.28 CHEROKEE			EI-BPL	CESSNA 172
G-BPIU	PA.28 CHEROKEE			G-AROC	CESSNA 175
G-CGOL	PEARCE JABIRU			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-CCZX	ROBIN DR.400

15th
G-TELY	AGUSTA A.109			EI-SEA	SEA RAY AMPHIBIAN
G-ERFS	PA.28 CHEROKEE			G-BYYP	PEGASUS QUANTUM
G-EGTB	PA.28 CHEROKEE

16th
G-SUET	B.206 JETRANGER			G-CHWM	ROTORSPORT UK
G-BTID	PA.28 CHEROKEE			G-BWEF	SV.4C STAMPE
G-AXTA	PA.28 CHEROKEE			G-CFCK	SKYRANGER
G-VIXX	ALPI PIONEER 300			G-PIXX	ROBINSON R.44 RAVEN
G-JOHA	CIRRUS DESIGNS SR.20		G-PION	ALPI PIONEER 300
D-ESDF	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-WPDB	EUROCOPTER EC.135

17th
G-ALIJ	PA.17 VAGABOND			G-PTRE	TB.20 TRINIDAD
D-ECAH	BOLKOW 107			G-ERFS	PA.28 CHEROKEE
G-DATG	CESSNA 182			G-BHXS	JODEL D.120
G-BPRJ	AS.355 ECUREUIL			G-SIZZ	PEARCE JABIRU J.400
OO-638	FLIGHT DESIGN CTSW		G-AYPU	PA.28R CHEROKEE ARROW
D-MIEN	FLIGHT DESIGN CTSW		G-EEKY	PA.28 CHEROKEE
D-ESDF	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BXTY	PA.28 CHEROKEE
G-BXTT	AA.5B TIGER

18th
G-GPAT	BE.76 DUCHESS			G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
G-ELDR	PA.32 CHEROKEE SIX		G-BEZR	CESSNA 172
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE			G-BSJJ	PA.28 CHEROKEE
G-OPFT	CESSNA 172

19th
G-ONUN	VANS RV.6A			G-XLNT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-OMGH	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BOSM	JODEL DR.253B
G-PLAZ	ROCKWELL 112			G-CDNP	EV.97 EUROSTAR
G-BUJP	PA.28 CHEROKEE			G-CHIW	X'AIR HAWK
G-RATZ	EUROPA				G-BYEK	GLASTAR
G-CCVS	VANS RV.6A			G-BWRO	EUROPA
G-EXEC	PA.34 SENECA			G-BPIZ	AA.5B TIGER
G-BGHY	TAYLOR JT.1			G-CDWB	SKYRANGER
G-BKKN	CESSNA 182

20th
G-ORVS	VANS RV.9			VF581	BEAGLE A.61 (G-ARSL)
G-BBCS	ROBIN DR.400			G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
G-ALIJ	PA.17 VAGABOND			G-CZCZ	CAP.10
G-BPTA	STINSON 108-2			G-AVSA	PA.28 CHEROKEE
G-BUXN	BE.23 SUNDOWNER

21st
G-BOSM	JODEL DR.253B			G-AYPU	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BGHY	TAYLOR JT.1			G-BUFH	PA.28 CHEROKEE
G-OYIO	ROBIN DR.400			G-BSBW	B.206 JETRANGER

22nd
G-ERFS	PA.28 CHEROKEE			G-BXIF	PA.28 CHEROKEE
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-BXMX	CURRIE WOT
G-OSMD	B.206 JETRANGER

23rd
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE			G-OSLO	SCHWEIZER 269
G-ZAPH	B.206 JETRANGER

24th
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135		G-CHAS	PA.28 CHEROKEE
G-BHSE	ROCKWELL 114			D-EWLH	CESSNA 172
G-TECH	ROCKWELL 114			G-BXOI	CESSNA 172
G-MARF	ROBINSON R.44 RAVEN		G-IMPX	ROCKWELL 112
G-OARS	CESSNA 172

25th
G-CHWM	ROTORSPORT UK			G-BBCS	ROBIN DR.400
G-CFCK	SKYRANGER			G-WPDA	EUROCOPTER EC.135

26th
G-BZXB	VANS RV.6			G-RMAC	EUROPA
G-CHWM	ROTORSPORT UK			G-BOMO	PA.38 TOMAHAWK
G-HMHM	ROTORSPORT UK MT.03		G-MARF	ROBINSON R.44 RAVEN
G-FKOS	PA.28 CHEROKEE			G-BUJP	PA.28 CHEROKEE
OH-SKA	CAP 222				G-IIAI	CAP 232
N2273Q	PA.28 CHEROKEE			G-BHTC	JODEL DR.1051
G-BBKZ	CESSNA 172			G-TIMC	ROBINSON R.44 RAVEN
G-AROC	CESSNA 175			G-OJCW	PA.32 CHEROKEE SIX
G-HRVZ	EUROCOPTER EC.120		G-KLNK	EUROCOPTER EC.135
G-LSCM	CESSNA 172			G-CFCY	SKYRANGER
G-MYDX	RANS S.6 COYOTE			N5ZY	TB.20 TRINIDAD
1377	DHC.1 CHIPMUNK (G-BARS)		G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE
G-GDTU	CAP.10				G-BBCS	ROBIN DR.400

27th
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-CCZX	ROBIN DR.400			G-XXBH	B.206 JETRANGER
N500SY	HUGHES 369

28th
G-CEYF	EUROCOPTER EC.135		G-WPDC	EUROCOPTER EC.135
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-EFCM	PA.28 CHEROKEE
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE

29th
G-SUET	B.206 JETRANGER			G-BPRJ	AS.355 ECUREUIL
G-KLNK	EUROCOPTER EC.135

30th
G-PBWR	AGUSTA A.109

31st
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135		G-WPDD	EUROCOPTER EC.135

NOTE:
OH-SKA	CAP 232 still present at end of month
LAA Fly-in visitors 20/21 July not included

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main