DUNKESWELL VISITORS - NOEMBER 2012

1st
G-HONI	ROBINSON R.22 BETA

2nd
G-AWBC	PA.28R CHEROKEE ARROW

3rd
G-DENC	CESSNA 150			G-JOID	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-BXTY	PA.28 CHEROKEE			G-GERT	VANS RV.7
G-AZJV	CESSNA 172

4th
G-CGUF	ROBIN DR.400			G-JACH	PA.28 CHEROKEE
N9AC	ROCKWELL 112			G-AZVI	MS.892A RALLYE
G-BTID	PA.28 CHEROKEE			G-BXSG	ROBINSON R.22 BETA
G-CRIL	ROCKWELL 112

5th
G-RUVY	VANS RV.9A			G-GERT	VANS RV.7
G-BJBW	PA.28 CHEROKEE			G-OJPS	B.206 JETRANGER
N447EQ	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-CCGU	VANS RV.9A
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-TOTO	VANS RV.6
G-FMAM	PA.28 CHEROKEE			G-NETR	AS.355 ECUREUIL

7th
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-GERT	VANS RV.7
G-CCVI	ZENAIR CH.701SP			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI

8th
G-CGUF	ROBIN DR.400			G-BRCW	AERONCA 11BC
N55UK	BE.95 B55 BARON			G-MDAC	PA.28 CHEROKEE
G-BGIU	CESSNA 172			G-BUVO	CESSNA 182

9th
G-BOJW	PA.28 CHEROKEE			G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CGLP	CZAW SPORTCRUISER		OO-CNC	CESSNA 172
G-BMWC	CESSNA 182			G-FLYB	IKARUS C.42 CYCLONE

10th
G-CGEJ	ALPI PIONEER 200			G-CBIF	PEARCE JABIRU
G-KSVB	PA.24 COMANCHE			G-CBOS	RANS S.6 COYOTE
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-ENNK	CESSNA 172
G-GDTU	CAP 10B				G-VVVV	SKYRANGER
G-FLYB	IKARUS C.42 CYCLONE		G-OTUN	EV.97 EUROSTAR

11th
G-FJTH	FOXBAT				G-CSGT	PA.28 CHEROKEE
G-TGUN	AERO AT.3			G-BYFF	PEGASUS QUANTUM
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-SHED	PA.28 CHEROKEE
G-CCDH	SKYRANGER			G-BYYL	PEARCE JABIRU
G-LOSY	EV.97 EUROSTAR			G-ASSS	CESSNA 172
G-BVLT	BELLANCA 7GCBC			G-BSXB	PA.28 CHEROKEE
G-DENC	CESSNA 150			N31RB	AA.5B TIGER
G-BXTY	PA.28 CHEROKEE			G-OCCN	DA.40 DIAMOND STAR
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-CCEJ	EV.97 EUROSTAR
G-BLWY	ROBIN R.2160			G-CEIW	EUROPA
G-BICS	ROBIN R.2100A			G-CZAC	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BYEE	MOONEY M.20			N542CD	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-GERT	VANS RV.7			G-GKUE	TB.9 TAMPICO

13th
G-BHZK	AA.5B TIGER			ZJ969	BELL 212

14th
G-BYJK	JODEL D.120A			G-BYCS	JODEL DR.1051
G-RVJO	VANS RV.9A			G-XXRV	VANS RV.9
G-TOGO	VANS RV.6A			G-BBKZ	CESSNA 172
G-GERT	VANS RV.7

15th
G-FMAM	PA.28 CHEROKEE

17th
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-ASVG	CP.301S BINDER SMARAGD

18th
G-SAMC	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BJVS	SCINTEX CP.1310
G-TRUE	SCHWEIZER 269			G-CGVC	PA.28 CHEROKEE
G-CEVC	VANS RV.4			G-CCPJ	EV.97 EUROSTAR
G-BOIX	CESSNA 172			G-DEWE	FLIGHT DESIGN CTSW
G-CCKL	EV.97 EUROSTAR			G-CECZ	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-ATKX	JODEL D.140			G-BLMP	PA.17 VAGABOND
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BVZV	RANS S.6 COYOTE			G-AXEV	B.121 PUP
VF516	BEAGLE TERRIER (G-ASMZ)		G-BUVO	CESSNA 182
G-GERT	VANS RV.7			G-AYEE	PA.28 CHEROKEE
G-BOPA	PA.28 CHEROKEE			N843TE	ECLIPSE 500

19th
G-OJPS	B.206 JETRANGER

21st
G-TECH	ROCKWELL 114

23rd
G-OPMP	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN		G-PION	ALPI PIONEER 300
G-CCGU	VANS RV.9A			G-CFDI	VANS RV.6
G-RUVY	VANS RV.9A			G-CRIL	ROCKWELL 112
G-OONK	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-RCED	ROCKWELL 114
G-CCDH	SKYRANGER			G-NETR	AS.355 ECUREUIL

25th
G-MUTT	CZAW SPORTCRUISER		N9AC	ROCKWELL 112
G-TAKE	AS.355 ECUREUIL			G-BZRT	BE.76 DUCHESS
G-SKYN	AS.355 ECUREUIL			G-BEPY	ROCKWELL 112
N7EY	PA.30 TWIN COMANCHE		G-NETR	AS.355 ECUREUIL

26th
N500SY	MD.500

27th
G-HONI	ROBINSON R.22 BETA		G-NETR	AS.355 ECUREUIL

28th
G-AYPM	PA.18 SUPER CUB			G-BEOH	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CDSD	ALPI PIONEER 300			G-BDLT	ROCKWELL 112
G-TELY	AGUSTA A.109

29th
G-BYBF	ROBIN R.2160			G-HONI	ROBINSON R.22 BETA
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-BPRM	CESSNA 172
N55UK	BE.95-B55 BARON			G-BWNU	PA.38 TOMAHAWK
YU-HPZ	SA.341 GAZELLE			G-CCPJ	EV.97 EUROSTAR
G-PROS	VANS RV.7A			G-CGEJ	ALPI PIONEER 200
G-OCPC	CESSNA 152			G-BFVU	CESSNA 150
G-BZRT	BE.76 DUCHESS			N4502G	ROBINSON R.66

30th
G-IFAB	CESSNA 182			G-DFUN	VANS RV.6
G-CEFZ	EV.97 EUROSTAR			G-KWAK	SF.25 FALKE
G-BOTP	CESSNA 150			N4502G	ROBINSON R.66
N667DL	MOONEY M.20			G-BSJX	PA.28 CHEROKEE

NB.
N843TE	ECLIPSE 500	New Resident - European Distribution Agency is owned by operators of nearby grass strip at Branscombe

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main