DUNKESWELL VISITORS - NOVEMBER 2013

1st
G-FCKD	EUROCOPTER EC.120

3rd
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR

4th
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON
G-BYBF	ROBIN R.2160			G-HOPY	VANS RV.6A
G-BBKZ	CESSNA 172			G-CEMY	ALPI PIONEER 300
G-AYJP	PA.28 CHEROKEE			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-VOAR	PA.28 CHEROKEE			G-EGHA	CZAW SPORTSCRUISER

5th
G-BXDS	B.206 JETRANGER

6th
G-HOLM	EUROCOPTER EC.135

7th
G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON		G-KWAK	SCHEIBE SF.25C
G-BZWG	PA.28 CHEROKEE			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-HOXN	VANS RV.9			G-NONI	AA.5 TRAVELER
G-BGPL	PA.28 CHEROKEE			G-EMLS	CESSNA 210

9th
G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CTIO	TB.20 TRINIDAD
G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON		G-RASC	EVANS VP.1

10th
N192SR	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-BGWO	JODEL D.112
G-OJVL	VANS RV.6			G-BASN	 BE C.23 SUNDOWNER
G-BPWR	CESSNA 172			G-CGTL	ALPI PIONEER 300
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BUYB	PULSAR
G-TECH	ROCKWELL 114			G-ONUN	VANS RV.6A
G-SNEV	CFM STREAK SHADOW		G-RVEM	VANS RV.7A
G-BXAB	PA.28 CHEROKEE			G-OJAN	ROBINSON R.22 BETA
G-XCRJ	VANS RV.9A			G-ATGY	GARDIN GY.80 HORIZON
G-BUJM	CESSNA 120			G-RVIV	VANS RV.4
G-CLIF	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CZAC	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-LSCM	CESSNA 172			G-CGRO	ROBIN DR.400
G-CCZX	ROBIN DR.400			G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR

12th
G-FFBG	CESSNA 182			G-LAIN	ROBINSON R.22 BETA
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-OSFB	HK.36 SUPER DIMONA
G-BGPL	PA.28 CHEROKEE			G-AVLY	JODEL D.120
G-CFHP	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CBXK	ROBINSON R.22 BETA
N4480W	ROBINSON R.66

13th
G-ATSZ	PA.30 TWIN COMANCHE		G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON
G-CBBF	BE.76 DUCHESS			G-LAIN	ROBINSON R.22 BETA
G-BZXB	VANS RV.6			G-BXIO	PA.28 CHEROKEE
G-DHAH	AERONCA 7BCM			G-RMAC	EUROPA
EI-CUT	MAULE MX.7-180A			G-BFOV	CESSNA 172
G-CCGU	VANS RV.9A			G-RUVY	VANS RV.9A
G-BIZO	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-AYWM	AIRTOURER T.5

14th
G-CCZX	ROBIN DR.400			G-AZWS	PA.28R CHEROKEE ARROW
N2CL	PA.28R CHEROKEE ARROW

15th
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BHVF	JODEL D.105A
G-BOFC	BE.76 DUCHESS			G-BUJP	PA.28 CHEROKEE
G-ROYC	PEARCE JABIRU			G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-GFCB	PA.28 CHEROKEE			G-BOJS	CESSNA 172
G-BUJE	CESSNA 177			G-HRYZ	PA.28 CHEROKEE

16th
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-OPFT	CESSNA 172
G-TEDB	CESSNA 150

17th
G-GAJB	AA.5B TIGER

18th
N6088F	ROCKWELL 114			G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON

19th
WG422	DHC.1 CHIPMUNK (G-BFAX)		G-CEVC	VANS RV.4
G-TOGO	VANS RV.6			G-BUFH	PA.28 CHEROKEE

20th
G-SUET	B.206 JETRANGER			G-BVLG	AS.355 ECUREUIL

21st
G-PROS	VANS RV.7A

22nd
G-BGWM	PA.28 CHEROKEE			G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
N20AK	TB.20 TRINIDAD			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-BRCW	AERONCA 11BC			N250CC	PA.24 COMANCHE
G-JOID	CIRRUS DESIGNS SR.22

23rd
G-BRKH	PA.28 CHEROKEE			G-BEPY	ROCKWELL 112
G-BBKZ	CESSNA 172			G-JEBS	CESSNA 172
G-AZFC	PA.28 CHEROKEE			G-ATOK	PA.28 CHEROKEE
G-WEEK	SKYRANGER			N96FC	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-BDMS	J.3C-65 CUB			G-HOPY	VANS RV.6A
N5257A	CESSNA 182			G-ASUP	CESSNA 172
G-GRRR	SA BULLDOG			G-BXTY	PA.28 CHEROKEE
G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE			G-BZLV	PEARCE JABIRU
G-CDKE	RANS S.6 COYOTE			G-TECS	TECNAM P.2002
G-BJBW	PA.28 CHEROKEE			G-BOZZ	AA.5 TRAVELER
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE			G-AXTL	PA.28 CHEROKEE

24th
G-CGTL	ALPI PIONEER 300			G-ONUN	VANS RV.6A
N109TF	AGUSTA A.109			G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
G-BCTK	CESSNA 172			N447EQ	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-RCED	ROCKWELL 114			G-BASJ	PA.28 CHEROKEE
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-TIMK	PA.28 CHEROKEE
G-BKDH	ROBIN DR.400			G-PCAT	TB.10 TOBAGO
G-BIKT	PA.28 CHEROKEE			N453BG	CESSNA 172
G-BZPH	VANS RV.4			G-ROWE	CESSNA 182

25th
G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON		G-BTSJ	PA.28 CHEROKEE
G-BBKZ	CESSNA 172

26th
G-BTGY	PA.28 CHEROKEE			G-BIFY	CESSNA 150
G-CGRX	CESSNA 172

27th
G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON		N6048B	ROCKWELL 114

28th
G-BIFY	CESSNA 150

29th
G-CTNG	CIRRUS DESIGNS SR.20		G-JACH	PA.28 CHEROKEE

30th
G-ONUN	VANS RV.6A			G-FEEF	JODEL DR.220
G-PCAT	TB.10 TOBAGO			G-RINZ	VANS RV.7
G-MERF	GROB 115				G-BOPA	PA.28 CHEROKEE
G-CGTL	ALPI PIONEER 300			G-XRVX	VANS RV.10
G-LASS	RUTAN VARI-EZ			G-XXBH	B.206 JETRANGER
G-ORVE	VANS RV.6			G-MUSO	RUTAN LONG-EZ
G-BHVF	JODEL 150			G-RUIA	CESSNA 172
G-ATOK	PA.28 CHEROKEE			G-AZVI	MS.892A RALLYE
G-CCKL	EV.97 EUROSTAR			G-NGLS	DYNAMIC WT.9
G-BOTP	CESSNA 150			G-CECZ	ZENAIR CH.601 ZODIAC

NOTE:
G-DLAA	CESSNA 206 based all month paradropping
G-BBDL	AA.5 in for maintenance
G-BEOK	CESSNA 150 on maintenance

Credits: Mike Lee & Rod Sayer


Mail me with any comments/enquiries

Back to main