DUNKESWELL VISITORS - SEPTEMBER 2013

1st
G-CWMT	DYN'AERO MCR.01 BANBI		OO-NSF	PA.28 CHEROKEE
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-WEEK	SKYRANGER
G-UIMB	GUIMBAL CABRI G.2		G-BBDH	CESSNA 172
G-SIZZ	PEARCE JABIRU J.400		G-WACW	CESSNA 172
G-AXCM	MS.880B RALLYE			G-ZGZG	CESSNA 182
G-DCDO	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BOTP	CESSNA 150
G-AYSB	PA.30 TWIN COMANCHE		G-ERFS	PA.28 CHEROKEE
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON

2nd
G-AXTL	PA.28 CHEROKEE			G-CETS	VANS RV.7
N447EQ	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-BIPV	AA.5B TIGER
G-HONI	ROBINSON R.22 BETA		G-CDMW	BE.76 DUCHESS
G-CEYE	PA.32R LANCE			G-BGPL	PA.28 CHEROKEE
G-EDGA	PA.28 CHEROKEE			G-HACS	TECNAM P.2002
G-BVTM	CESSNA 152			G-BKDJ	ROBIN DR.400
G-RUMN	AA.1 YANKEE			G-AXCM	MS.880B RALLYE
G-SLYN	PA.28 CHEROKEE			G-BSCZ	CESSNA 152
G-OCOV	ROBINSON R.22 BETA		G-BASU	PA.28 CHEROKEE
G-BVGA	B.206 JETRANGER			N784F	B.206 JETRANGER

3rd
N199F	BELL 407				G-OLFA	AS.350 ECURUEIL
G-BIDK	PA.18 SUPER CUB			G-DATG	CESSNA 182
G-PICX	PEGASUS QUIK			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-AZVI	MS.892A RALLYE			G-UFCF	CESSNA 172
G-AZJV	CESSNA 172			G-AROC	CESSNA 175

4th
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135		G-GCMM	AGUSTA A.109
G-AYAC	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-HARN	PA.28 CHEROKEE
G-BFAK	MS.892A RALLYE			G-ARMR	CESSNA 172
G-DEVS	PA.28 CHEROKEE			G-ASUP	CESSNA 172
G-CYRA	KAB TWINSTAR III			G-AZCZ	B.121 PUP
G-CGRO	ROBIN DR.400

5th
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135		G-TELY	AGUSTA A.109
G-CGWK	IKARUS C.42 CYCLONE		G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN
G-VIXX	ALPI PIONEER 300			G-OCOV	ROBINSON R.22 BETA
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE			G-DATG	CESSNA 182
G-CGIZ	FLIGHT DESIGN CTSW		G-BBKZ	CESSNA 172
G-APRO	AUSTER 6A

6th
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135		G-PROS	VANS RV.7A
N192SR	CIRRUS DESIGNS SR.22		XR241	AUSTER AOP.9 (G-AXRR)
G-AKVR	CHRISLEA CH.3 SKYJEEP		G-DTSM	EV.97 EUROSTAR
N611JP	PA.28 CHEROKEE

7th
G-NOCK	CESSNA 182			G-MCAN	AGUSTA A.109
G-XXBH	B.206 JETRANGER			G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-ERFS	PA.28 CHEROKEE			G-BBKZ	CESSNA 172

9th
G-RUVY	VANS RV.9A			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-CHGL	B.206 JETRANGER

10th
G-CHGL	B.206 JETRANGER			G-BVLG	AS.355 ECUREUIL
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-BGKY	PA.38 TOMAHAWK
G-IIXF	VANS RV.7			G-BTKX	PA.28 CHEROKEE

11th
G-BVLG	AS.355 ECUREUIL			G-SUET	B.206 JETRANGER
G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON		G-ZGZG	CESSNA 182
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BTLG	PA.28R CHEROKEE ARROW

13th
N199F	BELL 407

14th
G-AXZD	PA.28 CHEROKEE			G-ATLT	CESSNA 206
G-CGTL	ALPI PIONEER 300			G-BFEH	JODEL D.117
G-BGSJ	J.3C-65 CUB			G-IAHS	EV.97 EUROSTAR
G-BPFM	AERONCA 7AC			G-RVIV	VANS RV.4
G-IVOR	AERONCA 11AC			G-BEOH	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-ECAK	CESSNA 172			G-PTRI	CESSNA 182
G-IOSL	VANS RV.9			G-NEAT	EUROPA
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BUYB	PULSAR
G-AWBC	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CFUZ	CZAW SPORTSCRUISER
G-CFSB	TECNAM P.2002			G-CDJR	EV.97 EUROSTAR
G-CCZX	ROBIN DR.400			G-AWVZ	JODEL D.112
G-ESET	EUROCOPTER EC.130		G-BIPV	AA.5B TIGER
G-CCKL	EV.97 EUROSTAR			G-APBO	DRUINE TURBI
N453BG	CESSNA 172			G-MZBL	MAINAIR BLADE
G-CHOE	ROBIN DR.400			G-EHLX	PA.28 CHEROKEE
N1PL	AS.350 ECUREUIL			G-WPDB	EUROCOPTER EC.135

15th
G-HSAR	AGUSTA A.109

16th
G-BVLG	AS.355 ECUREUIL

18th
N186CB	PA.46 MALIBU			G-BOXA	PA.28 CHEROKEE
G-BPWS	CESSNA 172			G-CERE	EV.97 EUROSTAR
G-CSGT	PA.28 CHEROKEE			G-ASFL	PA.28 CHEROKEE
G-TERN	EUROPA				G-BWMC	CESSNA 182

19th
G-BPRL	AS.355 ECUREUIL

20th
EI-MIR	ROKO AERO NG.4			G-AXZD	PA.28 CHEROKEE
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-BHVF	JODEL D.150
G-BPZM	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-AXIO	PA.28 CHEROKEE
N5009V	PA.24 COMANCHE			G-CDBX	EUROPA
G-DISA	SA BULLDOG			G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-RACY	CESSNA 182
G-BPRL	AS.355 ECURUEIL

22nd
G-ILYA	B.206 JETRANGER			G-MOMA THRUSTER T.600N
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-CGTL	ALPI PIONEER 300
G-ONUN	VANS RV.6A			G-JAXS	PEARCE JABIRU
G-PJTM	CESSNA 172			G-CZAC	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-AKVR	CHRISLEA CH.3 SKYJEEP		G-MYZP	CFM SHADOW
G-CDSC	SF.25C FALKE			G-CCZX	ROBIN DR.400

23rd
G-LVDC	B.206 JETRANGER

24th
G-IINI	VANS RV.9A			G-CHWM	ROTORSPORT UK CAVALON
G-LVDC	B.206 JETRANGER

27th
G-AWHY	FALCONAIR F.11.3			G-SACM	STING CARBON
G-CEYR	ROTORSPORT UK MT.03		G-BKBW	TB.10 TOBAGO
G-XCRJ	VANS RV.9A

29th
G-BIOA	SCHWEIZER 269			G-CGVG	FLIGHT DESIGN CTSW
G-BOIT	TB.10 TOBAGO			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-OYIO	ROBIN DR.400

Note:
N2231F	CESSNA 182
G-BBFV	PA.32 CHEROKEE SIX
Are offered for sale at the aerodrome by AT Aviation

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main