DUNKESWELL VISITORS SEPTEMBER 2021

1st
G-WMTM	AA.5B TIGER		G-TEDB	CESSNA 150
G-COGS	BELL 407		G-BYNK	ROBIN HR.200
G-PDGP	AS.355 ECUREUIL		G-BSVB	PA.28 CHEROKEE
G-EGCD	CESSNA 172

2nd
G-TCAA	AW.169			G-BPAF	PA.28 CHEROKEE
G-BSCS	PA.28 CHEROKEE		G-BVVM	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-IINI	VANS RV.9A		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI

3rd
F-GNGX	DA.40 DIAMOND STAR	G-BJCF	CP.1310 SUPER EMERAUDE
G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER	G-BUJP	PA.28 CHEROKEE
G-AVYM	PA.28 CHEROKEE		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-OMAS	CESSNA 152		G-NICC	EV.97 EUROSTAR
G-GULY	BE.90 KING AIR		G-CCGU	VANS RV.9A
G-BAKW	B.121 PUP

4th
G-RUVY	VANS RV.9A		G-CLIF	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BYHI	PA.28 CHEROKEE		G-CKWO	EUROFOX
G-THDR	AGUSTA A.109		N131CD	CIRRUS DESIGNS SR.20

5th
G-CEIW	EUROPA

6th
2-PLAY	TBM.700			G-TMAX	EVEKTOR SPORTSTAR MAX
G-BAZM	JODEL D.11		G-BYNK	ROBIN HR.200
G-PIXX	ROBINSON R.44 RAVEN	G-CCZL	IKARUS C.42 CYCLONE
G-AXSZ	PA.28 CHEROKEE		G-BHZH	CESSNA 152
N201YK	MOONEY M.20		WJ368	A.61 TERRIER (G-ASZX)

7th
2-PLAY	TBM.700			N248LT	PA.34 SENECA
G-BGMR	GY.20 MINICAB		G-RUVE	VANS RV.8
G-BCEP	AA.5 TRAVELER		G-ELUN	ROBIN DR.400
G-CGJP	VANS RV.10		G-EGEG	CESSNA 172
OH-FPG	PILATUS PC.12

8th
G-NIPL	AS.350 ECUREUIL		N787CE	PA.28 CHEROKEE
G-BUFY	PA.28 CHEROKEE

10th
G-JEDH	ROBIN DR.400		G-OMAS	CESSNA 152

11th
G-ASIL	PA.28 CHEROKEE		G-YELL	MURPHY REBEL
G-HANY	B.206 JETRANGER		G-GPOT	AGUSTA A.109
G-BOHA	PA.28 CHEROKEE		G-CBOS	RANS S.6 COYOTE
G-DKTA	PA.28 CHEROKEE		G-OTAL	ARV.1 SUPER 2

12th
G-OORV	VANS RV.6		G-OARU	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BZVV	PEGASUS QUANTUM		G-CGPO	TL.2000 STING CARBON
G-OTAL	ARV 1 SUPER 2		G-WWAL	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BAZM	JODEL D.11		G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO
G-GULY	BE.90 KING AIR

13th
G-NIND	PA.28 CHEROKEE		G-MXPI	ROBINSON R.44 RAVEN
G-PDGP	AS.355 ECUREUIL		G-GULY	BE.90 KING AIR

15th
G-NESH	ROBINSON R.44 RAVEN	G-OSAI	PA.28 CHEROKEE
G-AYPU	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BAYP	CESSNA 150
G-GDMW	BE.76 DUCHESS		G-BIOA	HUGHES 369
G-CLKB	CESSNA 172		G-LOTE	PA.28 CHEROKEE

16th
G-EGHW	BOLKOW BO.209		G-BOHH	CESSNA 172
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE		G-TEDB	CESSNA 150
G-BUVO	CESSNA 182		G-CCAC	EV.97 EUROSTAR
G-CKWO	EUROFOX			G-LOTE	PA.28 CHEROKEE
N4874W	ROCKWELL 114		G-TXTV	AGUSTA A.109

17th
G-LUGS	AGUSTA A.109		G-WPDE	EUROCOPTER EC.135
G-EGHW	BOLKOW BO.209		G-WOFM	AGUSTA A.109
2-LAND	ROCKWELL 114		G-BEDG	ROCKWELL 112

18th
G-EYOR	VANS RV.6		G-GGGR	AS.350 ECUREUIL
G-HOLM	EUROCOPTER EC.135	M-POWR	BE.90 KING AIR

19th
G-BLGV	B.206 JETRANGER		G-LIMO	B.206 JETRANGER
G-BZRV	VANS RV.6

20th
G-ATKX	JODEL D.140		G-BHOR	PA.28 CHEROKEE
G-SHSP	CESSNA 172		G-ATZM	PIPER J.3C-95 CUB	
G-EDGA	PA.28 CHEROKEE		G-LOTE	PA.28 CHEROKEE
G-WOWI	VANS RV.7		G-CEEC	RAJ HAMSA X'AIR
G-OPVM	VANS RV.9A		G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135	G-MCGX	AW.189
G-AYPU	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BEDG	ROCKWELL 112
N464MA	CESSNA 172		G-RUVY	VANS RV.9A
WP896	DHC.1 CHIPMUNK (G-BWVY)	G-CCGU	VANS RV.9A
G-JUDD	PEARCE JABIRU UL.450	G-BVTM	CESSNA 152
G-BNKI	CESSNA 152		G-BNVE	PA.28 CHEROKEE
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE		G-MROS	PIPESTREL ALPHA
G-CRIL	ROCKWELL 112		G-BKAO	JODEL D.112
G-HIZZ	ROBINSON R.22 BETA	G-RJVH	GUIMBAL CABRI G.2
G-CGGG	ROBINSON R.44 RAVEN

21st
G-SHCK	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BKAO	JODEL D.112
G-CDOK	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BWWF	CESSNA 185
G-FFAF	CESSNA 150		G-LOTE	PA.28 CHEROKEE
G-RCED	ROCKWELL 114		G-CHOE	ROBIN DR.400
G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE	N464MA	PA.34 SENECA
G-XIVA	VANS RV.14A		G-VIXX	ALPI PIONEER 300
G-AZCL	B.121 PUP		G-CDEO	PA.28 CHEROKEE

22nd
G-BOHA	PA.28 CHEROKEE		G-BTKX	PA.28 CHEROKEE
G-HPSL	ROCKWELL 114		G-NFLY	TECNAM P.2002
G-PEGE	SKYRANGER		G-GAJB	AA.5B TIGER
G-BPWS	CESSNA 172		G-MADZ	BELL 505
G-EMCA	ROCKWELL 114

23rd
M-LIFT	SIKORSKY S.76		G-CZCZ	CAP.10B
G-GDKR	ROBIN DR.400

24th
G-MADZ	BELL 505		G-OBAL	MOONEY M.20
G-CLWB	PA.28 CHEROKEE		G-CCGU	VANS RV.9A
G-CJZD	EUROFOX			G-COGS	BELL 407
N8225Y	CESSNA 177

26th
G-CEMI	EUROPA XS		G-BBTY	BE C.23 SUNDOWNER
G-CFRM	SKYRANGER		G-FIAT	PA.28 CHEROKEE
G-RDNS	RANS S.6 COYOTE		R.151	PA.18 SUPER CUB (G-BIYR)
G-BWAI	CFM SHADOW		G-MERF	GROB 115

27th
N508RA	CIRRUS DESIGNS SR.22	N4480W	ROBINSON R.66
G-IIBB	BELL 505		G-NESH	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BOMU	PA.28 CHEROKEE		G-CRIL	ROCKWELL 112
G-PDGP	AS.355 ECUREUIL

29th
G-AREL	PA.22 CARIBBEAN		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-BZTN	EUROPA			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-CKVV	PA.28 CHEROKEE		G-AWFJ	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BUKR	MS.880B RALLYE		N201YK	MOONEY M.20
G-DONE	BELL 505

NOTE:
G-RDAR	VANS RV.7		new resident under construction
G-OFRO	CAP.232			resident ex-OH-SKA
G-BNRR	CESSNA 172		new resident (arrived by road)

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main